Begravningsmuseet, Ljungby

På begravningsmuseet i Ljungby får du chansen att ta del av hur dödsfall kungjordes och hur begravningar såg ut under 1800- och 1900-talen. Museet vill bevara dessa traditioner som nu har förändrats starkt. Du som besökare får en inblick och perspektiv på hur livet och döden har förändrats på några århundraden.
  ­
Adress: Skogskyrkogården, Donationsgatan 2, 341 35 Ljungby
Telefon: 0372-671 00
 ­