Elmtåsa ängslada

Ladorna i och runtom Elmtåsa kom till efter sjösänkningen i mitten av 1800-talet då man skapade ny åkermark för höskördar och spannmål. En gång i tiden fanns det över 50 stycken lador i detta område men numera finns dessvärre endast grunderna av dessa kvar. 2007 byggde man därför, enligt ortens hantverkstradition, Elmtåsa ängslada på en gammal ladugrund. Flera av de som hjälpte till att bygga ladan hade själva egna minnen och erfarenheter av slåtter och höbärgning och därför ett intresse av att återskapa en gammal bondemiljö.

Adress: Elmtåsa, 34177 Agunnaryd
Telefon: 070-391 33 62

Bildkälla