Linnés Råshult

Linnés Råshult är Carl von Linnés födelseort. Linné föddes den 13 maj 1707 och var sin tids främste botaniker (det område inom biologin som studerar växtriket). I Linnés Råshult får man ta del av en tidsresa tillbaka till 1700-talets trädgårdar och landskap. På plats finns även ett KRAV certifierade café med ett stort utbud av ekologiska produkter.

Hemsida: http://www.linnesrashult.se/
Adress:
 Råshult, 343 71 Diö
Telefon: 0476-213 18

Bildkälla