Ryssby Garveri

Den 7 september 2013 invigdes Ryssby Garveri som byggnadsminne av Landshövding Kristina Alsér. Garvning innebär att man bearbetar djurhudar och framställer läder. När man garvar huden konserveras den och resultat blir ett läder eller skinn som inte multnar och som har en slitstark yta. Numera sker större delen av skinn och läderhantering med hjälp av maskiner i stora industrier, men i Ryssby finns det fortfarande ett garveri där man kan ta del av hur läder- och skinntillverkningen gick till förr i tiden. Idag drivs verksamheten av ”Ryssby garveriförening”, som även äger huset. Föreningen har också fått bidrag för att renovera byggnaden och göra den säkrad för framtiden.

Adress: Lillagatan 10, 341 76 Ryssby
Telefon: 0372-40510

Bildkälla