Åståkra historia

På bilden ser du Enok Petersson med sina hästar på stallbacken i Åståkra i mitten av 1930-talet.

Enok Petersson med hustru Elise född Johannesson från Rydaholm socken, med barnen Rut, Beda, Erik, Gustav, Dalie och Märta. Gustav Petersson, hette senare Rangnelöv. Hemmanet sammanköptes 1914 av Enok Pettersson. Från 1942 har jordbruket varit utarrenderat. Sedan 1963 har det inte funnits någon på gården boende brukare av odlingsmarkerna, de gamla flikiga åkrarna har blivit betesvallar för biffproducerande nötkreatur.

I Åståkra i Agunnaryd finns en bröllopsminnessten med text och datering enligt teckning. Stenen är belägen i trädgården infogad i den omgivande stenmuren och utgör samtidigt ryggstöd till en sittplats, som från början också haft en skyddande syrenberså.

Åståkra, som 1553 skrives Åstaffra och sedermera ibland Åståker, tillhörde i slutet av medeltiden Agunnaryds kyrka men kom på något, troligen olagligt, sätt i händerna på ”Gamble Oluf Galle,” en frälseman i trakten. Vid biskop Hans Brasks visitation i Agunnaryd 1526 vittnades, att Galle avhänt Agunnaryds kyrka även Kalvsnäs och Maen (nu kallat Marsholm) men återlämnat Åståkra till kyrkan. Länge förblev det dock ej i kyrkans ägo, ty 1553 antecknas hemmanet vara frälse, ehuru ägarens namn ej utsäges.

1562 tillhörde Åståkra fogden i Västbo härad Klemet Stolpe, som adlades av konung Johan III och levde ännu 1590. Huru länge Åståkra tillhörde ätten Stolpe är okänt.

År 1646 var landshövdingen i Kalmar, sedermera riksrådet Konrad von Falkenberg dess ägare. Han dog 1654 (enl. andra uppgifter 1664) och ärvdes av sonen landshövdingen i Finland Karl Falkenberg, död 1697. Under hans tid kom Åståkra under Kronan och blev tydligen i samband härmed förmedlat till 1/3 mantal. 1702 den 25 maj köpte åboarna Bengt Gummesson och Anders Jönsson var sitt 1/6 mantal, från kronan för tillsammans 80 daler silvermynt.

Källa: Sveriges Hembygdsförbund.

1912

I Barnstol till vänster i bild sitter Gustav Ragnelöv

Åståkra

Åståkra gård med de vackra parhusen. Det äldsta huset, närmast i bild är sedan några år nedmonterat. Bild: Olof Karlsson

fikastund_astakra

Fikastund i Åståkra
Kortet är taget 1954. Till höger sitter Enok och Elise Petersson. Föräldrar till Gustav Rangnelöv.

gustav_rangnelov_i_skogen

Gustav Rangnelöv i skogen
Gustav tar en fikastund med sin kollega från arbetet i Åståkras skogar.

rut_karlsson

Enok och Elise äldsta dotter och tillika Gustav Rangnelövs storasyster Rut hämtar vatten i brunnen. Bilden är tagen någon gång i mitten av 1940-talet.

gustav_rangnelov_linjearbetare

Gustav Rangnelöv linjearbetare
Som yrkesverksam jobbade Gustav som linjearbetare åt Sydkraft.

timmerlastbil_astakra

Timmerbil Åståkra
Edvardssons sågverk i Målaskog hämtar timmer i Åståkra.

astakra_eriktrygg

Erik Trygg – skogens strövare nummer 1. Erik hyrde sin bostad i Åståkra och jag var ofta med honom på hans skogsvandringar. Det var av honom jag lärde känna markerna inte bara i Åståkra utan även runt hela Möcklemyr.

astakra_erik_jagfjallen

Jag och Erik fjällvandrar mellan Vålådalen, Sylarna och Storuman i Jämtland, 1983.