Slöjdsalen

Denna gamla byggnad tillhörde förr Trekantens skola och användes som slöjdsal. Efter att skolan brann ned och ersattes med en bygdegård blev slöjdsalen övertalig. Gustav Rangnelöv köpte då byggnaden och flyttade in den på sin gård, Åståkra.

Gustav Rangnelöv använde byggnaden som snickarverkstad.

Under 2014 har byggnaden genomgått en renovering. Slöjdsalen har fått nytt tak, ny entrédörr från vägen, nya elinstallationer, restaurerade fönster, renovering av vattenskador, renovering av eldstäder och total ommålning.

Slöjdsalen används som möteslokal i olika sammanhang.

Så här såg slöjdsalen ut innan renoveringen påbörjades.

…Och såhär såg det ut efter renoveringen.

Baksidan, efter renoveringen.


Interiörbilder, efter renoveringen.

Interiörbilder från köket, efter renoveringen.

Utedasset bakom slöjdsalen.


DSC_1518Presentation av Gustav Johansson projektarbete, 2014.

Berit Nilsson i Trekanten bjuder på kafferep, 2014.

Grabbarna har kräftskiva med kräftor som fiskats kvällen innan i intilliggande å, 2014.

DSC_1483Årsmöte i Muggeboda/Långhult Älgjaktslag, 2014.

Älgfest, 2014.

Älgfest, 2014.

Älgfest, 2014.

Kräftskiva, 2015.


Älgfest, 2015.

Årsmöte i Trekantens Bygdegårdsförening, 2016.

Midsommarfest, 2016.

Torpvandring i Tumhults rote, 2016.

 Kräftskiva, 2016.