Slöjdsalen

Denna gamla byggnad tillhörde förr Trekantens skola och användes som slöjdsal. Efter att skolan brann ned och ersattes med en bygdegård blev slöjdsalen övertalig. Gustav Rangnelöv köpte då byggnaden och flyttade in den på sin gård, Åståkra.

Gustav Rangnelöv använde byggnaden som snickarverkstad.

Under 2014 har byggnaden genomgått en renovering. Slöjdsalen har fått nytt tak, ny entrédörr från vägen, nya elinstallationer, restaurerade fönster, renovering av vattenskador, renovering av eldstäder och total ommålning.

Målet är att byggnaden ska kunna användas som möteslokal i olika sammanhang.

Slojdsal_2
Så här såg slöjdsalen ut innan renoveringen påbörjades.

DSC_0006r…Och såhär såg det ut efter renoveringen.

DSC_0162rBaksidan, efter renoveringen.

DSC_0021r DSC_0048rDSC_0035r DSC_0074r DSC_0194r
Interiörbilder, efter renoveringen.

DSC_0058rDSC_0054r
Interiörbilder från köket, efter renoveringen.

DSC_0116r DSC_0117r DSC_0129r DSC_0139r
Utedasset bakom slöjdsalen.

DSC_1518
Presentation av Gustav Johansson projektarbete, 2014.

kafferep_sommar_2014Berit Nilsson i Trekanten bjuder på kafferep, 2014.

kraftskiva_aug2014Grabbarna har kräftskiva med kräftor som fiskats kvällen innan i intilliggande å, 2014.

DSC_1483Årsmöte i Muggeboda/Långhult Älgjaktslag, 2014.

algfest_2014_1Älgfest, 2014.

algfest_2014_2Älgfest, 2014.

algfest_2014_3Älgfest, 2014.

IMG_0474Kräftskiva, 2015.

image1
Älgfest, 2015.

IMG_2903Årsmöte i Trekantens Bygdegårdsförening, 2016.

IMG_2905Midsommarfest, 2016.

IMG_2906Torpvandring i Tumhults rote, 2016.

IMG_3570r IMG_3572r IMG_3571rKräftskiva, 2016.